Wat is het

Een water-water warmtepomp onttrekt warmte uit het grondwater en gebruikt deze om je cv-water en sanitair water te verwarmen. De temperatuur van het grondwater bereikt ook in het putje van de winter nog een temperatuur tussen 7 en 12°C en blijft bijna altijd constant.

Om gebruik te kunnen maken van een water-water warmtepomp, dienen twee putten geboord te worden: een pompput en een retourput op een diepte van 25 tot 150 meter, afhankelijk van de bodemsamenstelling.

Hoe werkt het

Het water dat via de pompput naar de oppervlakte gepompt wordt, stroomt langs de verdamper van de warmtepomp waar het zijn warmte afgeeft aan het verwarmingssysteem. Via de retourput gaat het afgekoelde water terug naar het grondwater. Het grondwater mag daarbij echter niet in aanraking komen met lucht om oxidatie en kalkafzetting te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat de water-water warmtepomp uiterst zorgvuldig geïnstalleerd wordt en dat het grondwater van goede kwaliteit is.