premies voor warmtepompen

Een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie is een warmtepomp.  En hoewel een warmtepomp bij aankoop duurder is dan een traditionele verwarmingsketel, haalt u er ongelofelijk veel rendement uit. Bovendien hebt u recht op verschillende premies. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle premies voor warmtepompen en warmtepompboilers.

 • VerbouwPremie voor warmtepomp
 • VerbouwPremie voor warmtepompboiler
 • Premie voor sturingsapparaat voor elektrische warmte in gebouwen
 • EPC-labelpremie bij energierenovatie (Fluvius)
 • Totaalrenovatiebonus (BENO-pass) van Fluvius
 • Collectieve renovatiebegeleidingspremie
 • Gemeentelijke en provinciale premies

Via 1 online loket kan u een premie aanvragen voor een warmtepomp. Mijn VerbouwPremie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.

Mijn VerbouwPremie is de eengemaakte premie van de vroegere renovatiepremie en de meeste premies van Fluvius voor energiebesparende investeringen.

De bedragen van de subsidies zijn afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van je gezin. Voor warmtepompen verschilt de premie bovendien per type warmtepomp en is ze geplafonneerd op 40 of 50% van het factuurbedrag. Concreet gaat het om deze maximumbedragen:

 • lucht-luchtwarmtepomp: 300 tot 600 euro
 • hybride lucht-waterwarmtepomp: 800 tot 3.600 euro
 • lucht-waterwarmtepomp: 1.800 tot 5.400 euro
 • geothermische warmtepomp: 4.000 tot 9.600 euro
 • warmtepompboiler: 300 tot 1.620 euro

Hoeveel de premie in jouw geval precies bedraagt, kun je nagaan met de simulator van Mijn VerbouwPremie.

 • Omgevingsvergunning al minstens 5 jaar goedgekeurd (met conforme EPB-aangifte)
 • Of gebouw aangesloten op elektriciteitsnet vóór 1-1-2014
U kunt de premie digitaal aanvragen via het online loket.

Ook voor warmtepompboilers kan u een premie aanvragen. Mijn VerbouwPremie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.

Mijn VerbouwPremie is de eengemaakte premie van de vroegere renovatiepremie en de meeste premies van Fluvius voor energiebesparende investeringen.

Raadpleeg de simulator 2023. Het bedrag hangt af van de aard van het gebouw en wie het aanvraagt.

 • Omgevingsvergunning al minstens 5 jaar goedgekeurd (met conforme EPB-aangifte)
 • Of gebouw aangesloten op elektriciteitsnet vóór 1-1-2014
U kunt de premie digitaal aanvragen via het online loket.

Via een automatische slimme sturing van uw elektrische accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepomp of warmtepompboiler, kunt u aanzienlijk besparen op uw elektriciteitskosten.

Bovendien kan u hiervoor een premie krijgen via netbeheerder Fluvius.

Het premiebedrag is 50% van het factuurbedrag voor het sturingsapparaat, met een maximum van 400 euro.

Om de aanvraag in te dienen, hebt u een attest van de aannemer nodig. U vraagt de premie aan na de werken.

Op de website van Fluvius vindt u het attest en online-aanvraagformulier voor woongebouwen en het attest en online-aanvraagformulier voor niet-woongebouwen.

Hebt u een woning met een slechte energieprestatie? Als u de woning binnen de 5 jaar zo grondig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kunt u (sinds 2021) een premie krijgen.

Het maximaal bedrag van de EPC-labelpremie voor woning of wooneenheid is afhankelijk van het behaalde EPC-label na renovatie binnen de 5 jaar. De exacte bedragen vindt u hier.

De EPC-labelpremie is er enkel voor een woning, woongebouw of wooneenheid met een ondermaatse energieprestatie. Die wordt aangetoond met een EPC (energieprestatiecertificaat), dat niet ouder mag zijn dan van 2019.

Raadpleeg alle voorwaarden van de EPC-labelpremie het Informatieblad 2023 van Fluvius.

 

 1. Activatie EPC-labelpremie
  Zodra u beschikt over een ‘EPC-vóór’ waaruit de ‘slechte’ energieprestatie van uw woning (label E of slechter) of wooneenheid (label D of slechter) blijkt, kunt u bij Fluvius de activatie van de EPC-labelpremie aanvragen. U moet de activatie online aanvragen bij Fluvius.
 2. Uitbetaling EPC-labelpremie
  Binnen de 5 jaar na datum van dit ‘EPC-vóór’ moet u een nieuw EPC laten opmaken waaruit blijkt dat uw woning minstens label C heeft behaald (label B voor een wooneenheid). Vervolgens vraagt u de premie aan binnen de 12 maanden na dit ‘EPC-na’. U moet de premie online aanvragen bij Fluvius.

Wie investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen, kan in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus. 

Als u minstens 3 premies aanvraagt (of minstens 2 premies combineert met een ventilatiesysteem) binnen een periode van 5 jaar én aan alle voorwaarden voldoet, dan krijgt u bovenop die premies nog een bonus. 

De bonussen worden in schijven uitbetaald, te beginnen vanaf de derde investering. Het totaal van de uitgekeerde premies kan nooit meer bedragen dan de som van de betaalde factuurbedragen van de uitgevoerde investeringen. U vindt alle bedragen hier.

 • U moet voldoen aan de premievoorwaarden voor elke investering apart en aan bijkomende voorwaarden voor isolatie en beglazing. Raadpleeg alle voorwaarden en technische eisen in de Fluvius-brochure ‘BENO-pass en de totaalrenovatiebonus’ of de voorwaarden van de Mijn VerbouwPremie in kwestie.
 • De investeringen moeten uitgevoerd worden binnen een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van de eindfactuur van de eerste investering.

De toekenning van de Totaalrenovatiebonus gebeurt automatisch. Zodra Fluvius vaststelt dat er voor een woning of appartement 3 investeringen werden uitgevoerd die in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus, zal Fluvius u contacteren. Aanvragen van Mijn VerbouwPremie bij de Vlaamse overheid die in aanmerking komen voor de BENO-pass (en waarvoor al een BENO-pass werd opgestart bij Fluvius), worden automatisch doorgestuurd naar Fluvius.

In geval van investeringen in gemeenschappelijke delen van een woongebouw, krijgt de eigenaar van het betrokken appartement de Totaalrenovatiebonus (dus niet de syndicus of de vereniging van mede-eigenaren).

Wilt u uw woning energiezuiniger maken maar hebt u geen zin in al het werk dat dit met zich brengt? Dan kunt u ook samen met minstens 9 andere eigenaars deelnemen aan een collectief renovatieproject.

Zo’n project wordt geleid door een projectbegeleider of BENOvatiecoach. Als deelnemer krijgt u geen extra premie, maar u hebt wel recht op de premies die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie

 • De projectbegeleider krijgt een vergoeding van maximaal 600 euro per woning of wooneenheid. In appartementsgebouwen daalt die premie vanaf de 6dewooneenheid naar 100 euro per wooneenheid.
 • Elke deelnemer heeft recht op de premie van de uitgevoerde maatregelen en eventueel ook de totaalrenovatiebonus. De projectbegeleider helpt u met de aanvraag hiervan.

U vindt alle voorwaarden hier terug.

Deelnemen kan rechtstreeks via een projectleider (BENOvatiecoach) naar keuze. Op de lijst van projectbegeleiders (BENOvatiecoaches) ziet u wie in welke regio actief is en hoe u contact kunt opnemen.

Sommige gemeenten of provincies geven een premie voor de installatie van een warmtepomp. Met de Premiezoekrobot voor energiepremies kunt u nakijken welke premies er in uw gemeente gegeven worden.